Pu'u Loa
Pu'u Huluhulu
Mauna Ulu
Pu'u Pua'i
Puehu
Pu'u o Ka'au
Pu'u o Lokuana
Pu'u Hoomaha

Wed, Jan 8, 2020

With: Tom Becht

Etymology
Story Photos / Slideshow Maps: 1 2 3 4 5 GPX
Pu'u o Ka'au later climbed Mon, Jan 13, 2020


More of Bob's Trip Reports

This page last updated: Thu Jan 23 14:42:06 2020
For corrections or comments, please send feedback to: snwbord@hotmail.com